Dioder

På denna sida hittar du nya och testade dioder.

Förkortningar

  IF   Arbetsström
  IFM  Maxström
  IR   Arbetsström Zenerdiod
  IZM  Maxström Zenerdiod
  VF   Diodspänninng (spänningsfall)
  VRRM  Max repetetiv backspänning
  VRMS  Max växelspänning
  VDC  Max likspänning
  VZ   Zenerspänning
  

Axiella likriktardioder

Denna lista innehåller nya (NOS) axiella likriktardioder bla för nätdelar.

Tyvärr inga axiella likriktardioder inne för närvarande.

Axiella likriktardioder med skruvfäste

Denna lista innehåller nya (NOS) axiella likriktardioder med skruvfäste bla för nätdelar.

Tyvärr inga axiella likriktardioder med skruvfäste inne för närvarande.

Likriktarbryggor

Denna lista innehåller nya (NOS) likriktarbryggor för nätdelar.

Tyvärr inga likriktarbryggor inne för närvarande.

Axiella schottkydioder

Denna lista innehåller nya (NOS) axiella schottkydioder för högfrekvenstillämpningar.

Tyvärr inga axiella schottkydioder inne för närvarande.

Axiella signaldioder

Denna lista innehåller nya (NOS) axiella signaldioder, dessa används för tex detektor.

Tyvärr inga axiella signaldioder inne för närvarande.

Axiella transientdioder

Denna lista innehåller nya (NOS) axiella transientdioder, dessa används för överspänningsskydd.

Tyvärr inga axiella transientdioder inne för närvarande.

Axiella Zenerdioder

Denna lista innehåller nya (NOS) axiella zenerdioder, dessa används för referensspänning.

Tyvärr inga axiella zenerdioder inne för närvarande.

Diodnät

Denna lista innehåller nya (NOS) diodnät för signalhantering.

Tyvärr inga diodnät inne för närvarande.

×